Vil du bli vår nye likeperson?

Hvert år i februar arrangerer vi kurst for deg som ønsker å bidra litt ekstra. Å være likeperson er en frivillig oppgave, og en oppgave som er helt vesentlig for at foreningen skal kunne være en støtte for absolutt alle som har behov for å snakke med noen når de blir rammet av kreften.

Stomisykepleier Marianne Asak og kreftsykepleiersykepleier Margrete Ronge fra A-hus bidro med masse nyttig informasjon på vårt siste likepersonskurs i februar 2020. (Anita Eik Roald, daglig leder i midten)

Aktiviteter som kan inngå i likepersonsarbeidet er bl.a.: (ingen må dekke alle områder. Det er frivillig, og man må selv kjenne på hva som er riktig for en selv)

  • å ta imot samtaler via telefon, chattekanaler eller etter annen avtale
  • ha faste trefftider på sykehus eller på Vardesenter
  • i noen tilfeller dra på hjemmebesøk/sykebesøk
  • å delta på møter og treff der blærekreftrammede er invitert

En likeperson er: en ikke-profesjonell samtalepartner som ønsker å gjøre en innsats for andre. Det er en som har evne til å lytte, og som selv har opplevd noe av det samme som deg. Alle må være medlemmer av foreningen og ha gjennomført grunnkurs i likepersonsarbeid og årlige oppdateringskurs. Kursene går over to dager, lørdag og søndag, og kostnadene betales i sin helhet av foreningen. Det bruker være både givende, lærerike og hyggelige treff.

Noen krav stilles til deg som øsnker å være likeperson bl.a at du:

  • må være medlem av foreningen
  • har erfaringer med sykdommen og kan dele denne med andre
  • er en som kan lytte, og har et bearbeidet forhold til egen sykdom
  • kan skille mellom egne og andres problemer
  • ønsker å bidra til at andre får det lettere, og har tid til dette arbeidet

Høres dette ut som noe for deg, så kontakt oss i dag for en prat.