Temaår

I 2014, etter to års drift, var vi helt på det rene med at kapasiteten var betraktelig lavere enn antall oppgaver vi ønsket å løse. Derfor innførte vi fra og med året 2015 tema for hvert arbeidsår, slik at vi kunne konsentrere arbeidet om en og en hovedoppgave. Her er hvordan vi offentlig har presentert våre temaår:

 

2015 Diagnostikk

 

 

 

2016: Kvinner og blærekreft

 

 

2017 Flere urologer

 

2018: Urostomi

 

2019: Yrker og blærekreft