Styret

Tore Damman Langballe, Anita Ihlang, Svein Laberg, Knut-Arne Jørgensen og Liv Kirsten Tønnessen

Styret i Blærekreftforeningen

2019-2020


Styret består i dag av 5 valgte medlemmer fra foreningen. De er godt representert fra Mo i Rana i nord til Agder i sør og Stavanger i vest. Styret jobber alle på frivillig basis.  Styret velges av medlemmene på årsmøtet for to år av gangen. Den eneste som er ansatt i en deltidsstilling i foreningen er daglig leder.  Likepersoner anses som tillitsvalgte og er godkjent av styret.

Styreleder: Tore Dammann Langballe

Tore D. Langballe

Nestleder: Knut-Arne Jørgensen

Øvrige styremedlemmer:

Anita Barvang Ihlang , Svein Laberg og Liv Kirsten Tønnessen

Daglig leder: Anita Eik Roald 

Anita Eik Roald

Kontaktinfo:

Tore D. Langballe 90777841 tore.langballe@gmail.com
Knut-Arne Jørgensen 90634906 knjorgen@gmail.com
Anita Ihlangaihlang@gmail.com
Svein Laberg s-lab@hotmail.no
Liv-Kirsten Tønnessenliv-kirsten.tonnessen@lyse.net
Anita Eik Roald93048535post@blaerekreft.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *