Bli medlem

Blærekreftforeningen er foreningen for deg som har, eller har hatt kreft eller polypper i urinblæren, for pårørende og andre interesserte.

Medkemskapet koster 275 kroner per år, støttemedlemmer 200 kroner.

Du kan melde deg på via dette skjemaet. Klikk her.

Blærekreftforeningen samarbeider med landets fremste urologer og onkologer. Og all medisinsk informasjon vi deler via nettet eller vårt medlemsblad URO er kvalitetssikret via dem.

Som medlem vil du bl.a. få tilgang til vår likepersontjeneste, du kan lese mer om det her. Du vil få tilsendt vårt medelmsblad URO og få muligheten til å delta på arrangement og treff rundt om i hele landet. Du kan dessuten bli med på årsmøtet og påvirke vårt viktige arbeid med din stemmerett, og dine innspill.

Våre viktigste oppgaver er:

  • Øke kunnskapen om blærekreft, behandlingsmuligheter og oppfølging av senskader
  • Tilby samtaler og støtte fra likepersoner
  • Være en pådriver for økt forskningsinnsats, og for at flere pasienter skal få tilbud om kliniske studier og nye behandlingsmetoder
  • Påvirke myndigheter og helsevesen for å få økte ressurser til forskning, behandling og rehabilitering
  • Bygge lokale netteverk med møteplasser rundt om i landet for blærekreftpasienter og pårørende
hender knytter bånd