Medisinsk fagråd


Blærekreftforeningens medisinske fagråd

 

På årsmøtet i 2016 ble Blærekreftforeningens medisinske fagråd opprettet. Initiativtager var professor Truls Erik Bjerklund Johansen, og han har fått med seg representanter for aktuelle fagspesialiteter. Formålet med fagrådet er å bidra til faglig kvalitetsheving, stimulere til mer forskning og vekke faglig interesse for blærekreftfeltet.

Fagrådets medlemmer

 

Leder:

Prof. dr. med. Truls Erik Bjerklund Johansen (TEBJ), Urologisk avdeling, OUS, styremedlem i Den europeiske urologiforeningens forskningsstiftelse, fakultetsmedlem i European School of Urology, Leder av European Section of Infections in Urology/EAU

Medlemmer

Overlege Terje Wold (TW), Sørlandet sykehus Kristiansand, urolog

Tore Knutsen (TK)  urolog og avdelingsoverlege i Tromsø

Prof. Carl Jørgen Arum, (CJA) urolog, St. Olavs hospital

Overlege PhD Rune Småland (RS), onkolog, Stavanger universitetssykehus

Prof. Steinar Hunskaar (SH) allmennmedisin, Bergen,  har arbeidet mye med hematuri

Overlege PhD Bjørn Logi Isfoss (BLI), patolog fra Telemark, forsker på blærekreft – reproduserbarhet av patologisk diagnostikk

Overlege PhD Erik Rud (ER) radiolog Aker, dedikert til hematuriproblematikk

Rådets mandat ligger her: Mandat for Blærekreftforeningens medisinske fagråd.