Fradrag i skattbar inntekt for donasjoner

Blærekreftforeningen kan slanke skatten din.

Forutsetning for fradraget er at

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjon utgjør minst 500 kroner
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet
  • samlet fradrag ikke overstiger 30 000 kroner per år
  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente frivillige organisasjoner.

For innrapporteringen må vi derfor ha giverens fødselsnummer (11 sifre). Fødselsnummer er ikke klassifisert som sensitiv informasjon og kan sendes på den måten du selv ønsker. Du kan derfor velge selv hvordan du vil formidle det til oss, enten du skriver det som melding på en nettinnbetaling, en giro, i en epost, et brev eller ringer oss og oppgir det.

En gave til Blærekreftforeningen er en gave til foreningens arbeid for

  • At færre utvikler sykdommen
  • At flere overlever
  • At de som lever med blærekreft har et bedre liv

Vårt kontonummer er 1503.28.91184