Brukermedvirkning

 

Brukerne sitter på kunnskap og informasjon som man ikke kan lese seg til i noen bok eller lære seg på et foredrag, det må oppleves. Av den grunn er det viktig at brukerne er med og påvirker tjenester og funksjoner.

 

Våre brukermedvirkere er:

Ivar Bogetvedt, representant for FFO i Regional Etisk Komite i Helse Sør-Øst

Britt Foss, representant for urostomifeltet i Fagrådet for stomi i HELFO

 

Hvis flere ønsker å fungere som brukermedvirkere i komiteer, råd eller utvalg, så ta kontakt med foreningen.