Forskning, Fagråd

Blærekreftforeningen jobber aktivt for å stimulere til forskning på blærekreft i håp om å få frem bedre og mer effektiv behandling.

Siden blærekreft er en sykdom som svært ofte er tilbakevendende, krever det langvarig oppfølging. Det er selvsagt svært belastende for pasienten, men også krevende og ekstremt dyrt for helsevesenet. I dag kreves det jevnlig oppfølging, for noen resten av livet, med cystoskopi og cytologiske prøver. For andre innebærer blærekreft, hyppige BCG-skyllinger, (eller cellegift) operasjoner og fjerning av urinblæren. Ved fjernspredning, finnes det dessverre få medisiner, og verktøyskuffen legene har, går veldig fort tom. Det er ikke et særnorskt fenomen at det både er lite forskning på blærekreft og at vi har få hjelpemidler når sykdommen inntreffer. Men vi har stor tro på de norske og ønsker å bidra der vi kan, for at de skal lykkes i sitt arbeid for at vi som pasienter ikke bare skal få mer effektiv behandling, men også at flere skal overleve sykdommen. Som medlem, er du med på å støtte dette arbeidet du også.

Fagrådet

For at vi skal unne kvalitetssikre vårt arbeid, har vi et tett samarbeid med leger, urologer og forskere. De representerer vårt fagråd. Les mer her