Informasjon og program for Blærekrefttorget den 29. og Landsmøtet 29. – 31. mars 2019

 

Blærekreftforeningens landsmøte starter i 2019 med en omarbeidet versjon av vår fagdag, hvor vi inviterer alle relevante fagspesialiteter og -grupper til et felles møte om blærekreft. Mer informasjon om Blærekrefttorget står lenger ned på siden her, under selve programmet. For nye deltagere på vårt landsmøte anbefales det å starte med en oversikt over selve landsmøtet her.

 

Blærekrefttorget 29. mars 2019

Et allfaglig møte om blærekreft

Tentativt program

 • 09.00 Tidlig-start gruppemøter
 • 09.30 Registrering. Utstillingene åpner
 • 10.00 Gruppemøter for ulike faggrupper. Eget program samt statusoppdatering
 • 10.00 Blærekreftskolen 1-2-3 for «nye» blærekreftberørte
 • 10.00 Utstillinger og evt. gruppemøte for «gamle» blærekreftberørte
  • 10.30 Kaffepause og forflytning til plenumssalen Flesland for resten av dagen.
 • 10.40 Velkommen til Blærekrefttorget 2019! Plenumsmøte. Hvor står blærekreftfeltet, hvor går vi og hva trengs for å komme dit?
  • 12.00 – 12.30 Lunsj, utstillingene stengt, nettverksbygging.
  • 12.30 – 13.00 Fortsatt lunsj, utstillingene åpne, nettverksbygging.
 • 13.00 Årets temaforedrag v/o.l. Kristina Kjærheim, Kreftregisteret; Yrker og blærekreft
  • 13.40 Kaffe, interaksjoner, utstillinger
 • 14.00 Årets forskningsprosjekt v/prof. Arne Klungland, UIO: Epitranskriptomisk og epigenetisk regulering i blærekreft. Presentasjon av prosjektet
  • 14.40 Kaffe, interaksjoner, utstillinger
 • 15.00 Dagfinn Wiik, leder i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening ALF: Fra kanossagang til rett saksgang: Etablering av et tverrfaglig senter for yrkesskadde ved HIS i Kristiansund
 • 15.30 Premiere på filmen «Rødt!»
 • 16.00 Slutt

Dersom noen har postere som de ønsker å stille ut vil vi kunne skaffe posterboards. Gi beskjed ved påmelding.

For pasienter og pårørende som har lang reisevei utlyser vi 20 reisestipend à kr. 2000. Hvis flere enn 20 søker, forbeholder vi oss retten til å foreta en individuell vurdering av hvem som skal få. Vanlige medlemmer som har mer enn 6 timers reise hver vei, får en ekstra overnatting dekket av foreningen ved deltagelse på landsmøtet, i tillegg til at reiseutgifter ut over kr. 500 når reisestipend er fratrukket, også dekkes.

 

LENKE TIL PÅMELDING

 

De som skal videre til Hurdalsjøen hotell drar dit i samlet tropp ca. 16.30 – 17.

MAX ANTALL: 100 deltagere. Først påmeldt får plass. Påmelding er bindende fra 1. mars for profesjonelle deltagere, fra 25. mars for blærekreftberørte. Blærekreftpasienter og -pårøende med lang reisevei kan søke reisestipend. 

 

Om programmet

Blærekrefttorget er essensen av Bladder Cancer Think Tank kokt ned til èn dag.

Pasienter og pårørende
Blærekreftberørte som ikke har deltatt på landsmøtet før
 er velkommen til å starte med et lite introduksjonskurs med grunnkunnskap om diagnosen, hvordan sykdommen oppstår, kodene legene bruker m.m.

Blærekreftberørte som har vært på landsmøtet før og føler seg uteksaminert fra Blærekreftskolen kan besøke utstillingene, møte gamle kjente, drikke kaffe, eller diskutere blærekreftpolitikk med hverandre fram til 10.40.

Fagfolk
Gruppemøtene er vårt forsøk på å legge til rette for at de som innen hvert fagfelt jobber med blærekreft eller har stor interesse for feltet, kan møte andre fra samme spesialitet med samme interesse og definere spesialitetens behov. Utover det bruker dere tida som dere vil; egne foredrag, film, demonstrasjoner eller hva dere ønsker. Sammen finner vi en koordinator for hver gruppe.

Hjertet i programmet er plenumsmøtet; Blærekrefttorget 2019. Det er ment som en utveksling av statuser mellom de ulike deltagergruppene (estimert 5 min på hver), og kjernen er: Hva trenger de ulike gruppene for at vi sammen skal bevege oss i retning av at færre utvikler blærekreft, at flere overlever og at de som lever med blærekreft har et bedre liv? Vi får ulike signaler fra ulike hold, og vi ønsker at dette torgmøtet skal bidra til at alle snakker til alle, slik at vi sammen kan løfte blærekreftfeltet enda høyere.

Programmet fra morgenen av vil være ulikt for ulike grupper:

Faggrupper av en viss størrelse (Urologer? Urosykepleiere? Blærekreftskolen. Andre?) får eget møterom. De kan få starte så tidlig de ønsker (og hotellet tillater) og i hovedsak lage sitt eget program fram til 10.40 – så lenge de også foretar en statusoppdatering for bruk i plenumsmøtet.

Faggrupper av begrenset størrelse samles rundt et kaffebord og gjør opp status der, før plenumsmøtet. (Hvor grensen for gruppestørrelse vil gå avhenger av hvor mange vi blir, delt på antall rom tilgjengelig.)

Ad utstillingene: Legemiddelfirmaer og utstyrsleverandører vil disponere separate områder. Blærekreftberørte vil ha særlig god tilgang til utstillingene fram til kl. 10.30 siden faggruppene i den perioden sitter i egne møter. Videre blir det 30 min. av lunsjen hvor utstillingene er åpne, to 20 min. pauser på ettermiddagen samt litt rundt avslutningen. Det er ikke obligatorisk oppmøte på noen av møtene/foredragene så evt. spesielle behov for konferering med utstillere er fullt mulig. Vi gjør oppmerksom på at legemiddelforskriften kap. 13 gir legemiddelfirmaer forbud mot all kommunikasjon om preparater direkte med pasienter. Sykdomsspesifikk eller allmenn helseinformasjon er tillatt. Der pasienten også er helsearbeider kan man velge rolle.

Vi håper dette blir en god dag for å knytte kontakter og utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av alle grupper, til felles glede og nytte.

Velkommen!

 

Mvh

Elin Schive
Styreleder, Blærekreftforeningen

Ranveig Røtterud
Daglig leder, Blærekreftforeningen,
kontaktperson Blærekrefttorget