Aktuelt

Nøkkeltall for blærekreft 2018

Antall nye tilfeller:
Menn: 1239
Kvinner: 509

Rater – antall tilfeller per 100.000
Menn: 48,1
Kvinner: 16,8

Fem-års relativ overlevelse:
Menn: 78,2 %
Kvinner: 70,4 %
(for perioden 2014-2018)

Kreftoverlevere  – begge kjønn
14.887 personer per 31.12.2018

Dødsfall
Menn: 233
Kvinner: 86

Akkumulert risiko for å utvikle blærekreft fram til 75 års alder – (2014-2018)
Menn: 2,7 %
Kvinner: 0,9 %

Tallene er hentet fra Cancer in Norway 2018 og Dødsårsaksregisteret

For mer statistikk, se Kreftregisterets